Słownik synonimów

.

w przypadku synonim


Synonimy do wyrażenia „w wypadku” · w kwestii, · w momencie, · w pozycji, · w przypadku, · w razie, · w sytuacji, · gdy, · gdyby, ...

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne wyrażenia w wypadku to: w pozycji, gdyby, jeżeli, w razie, w sytuacji, jeśli, w momencie, w kwestii, w przypadku, gdy, ..

Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne wyrażenia w razie to: jeżeli, gdyby, w momencie, gdy, w pozycji, na wypadek, w wypadku, jeśli, ewentualnie, na wypadek ...

Wyrażenie w każdym przypadku posiada 7 synonimów w słowniku synonimów. Synonimy słowa w każdym przypadku: bądź co bądź, pomimo wszystko, tak czy inaczej, ...

Słowo przypadek posiada 238 synonimów w słowniku synonimów. Synonimy słowa przypadek: traf, wypadek, zdarzenie, incydent, epizod, historia, ...

Wyrażenie w przeciwnym przypadku posiada 7 synonimów w słowniku synonimów. Synonimy słowa w przeciwnym przypadku: bo, inaczej, odmiennie, przeciwnie, ...

Wyrażenie w tym wypadku posiada 22 synonimy w słowniku synonimów. Synonimy słowa w tym wypadku: dlatego, w takim razie, tym razem, zatem, z tej przyczyny, ...

w przypadku. Synonimy dla słowa w przypadku to: w momencie, w przypadku, w razie, w sytuacji, w wypadku, na okoliczność.

Synonim słowa w przypadku · w momencie · w razie · w sytuacji · w wypadku.

Synonimy do "w przypadku" z podziałem na kategorie: w razie. w razie, w wypadku, w momencie, w sytuacji. Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń:.

Synonimy do wyrażenia „w przypadku” · w kwestii, · w momencie, · w pozycji, · w razie, · w sytuacji, · w wypadku, · gdy, · gdyby, ...

Synonimy do wyrażenia „w przypadku” · w kwestii, · w momencie, · w pozycji, · w razie, · w sytuacji, · w wypadku, · gdy, · gdyby, 

About this entry

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.

Recently

Newly